Osiedle Marzycieli – stan zaawansowania prac

Przedstawiamy aktualny stan zaawansowania robót w ramach inwestycji Osiedle Marzycieli.

Stan zaawansowania robót: stan surowy otwarty zrealizowano w 60%, rozpoczęte prace instalacyjne wod-kan

Zgodnie z harmonogram inwestycji wybudowanie 40% stanu surowego otwartego miało zakończyć się 31.03.2020r.

Dziękujemy naszym wykonawcą za wykonane prace.